Menu

A+ A A-

РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН!

 

У зв’язку з оголошенням умов карантину у країні проведення розіграшу тимчасово призупинено. Строки проведення самого вибору Переможців перенесено на термін після закінчення режиму карантину. Всі чеки та анкети, що були заповнені та передані у скриньки  братимусь участь у розіграші. Чеки та анкети тимчасово не приймаються для участі у розіграші. Додаткові умови проведення буду оголошено на офіційному сайті по закінченню карантину.

                                                                                 Затверджено наказом ТОВ “АПЕЛЬМОН”

від 10 березня 2020 року № 1-А

                      

ПРАВИЛА

проведення Розіграшу призів

за Рекламною Акцією “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН”

1. Загальні положення

1.1. Розіграш призів за Рекламною Акцією “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН” (надалі Акція) – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між Організатором та Учасниками Акції, у результаті яких останні, у випадку обрання їх Переможцями, у порядку визначеному цими Правилами, мають можливість одержати право на отримання Призів.

1.2. Акція проводиться у відповідності та на умовах визначених цими Правилами (надалі – Правила).

                1.3. Організатором і виконавцем Рекламної Акції “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН” є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПЕЛЬМОН”, що знаходиться за адресою: 69071, м. Запоріжжя, вул. Кутузова, буд. 2, кв. 55, код ЄДРПОУ 38069996 (надалі – Організатор Акції або Організатор).

1.4. Інформаційні Партнери Акції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПЕЛЬМОН ПРАЙМ”, фізична особа-підприємець Рахімі Вахід Рахман.

1.5. Акція є рекламною і проводиться з метою популяризації та реклами торговельної марки “АПЕЛЬМОН” та привернення уваги потенційних покупців до торгових точок, що реалізують товари з використанням торговельної марки “АПЕЛЬМОН”.

1.6. Розіграш призів Акції не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь у Акції.

1.7. Ця Акція проводиться на безоплатній основі. Організатор витрачає на проведення Акції виключно власні кошти.

1.8. Затверджені Організатором Права розміщені на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою: www.apelmon.ua.

1.9 Телефон інформаційної лінії Організатора: 0800-405030. Дзвінки з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв’язку України безкоштовні. Електронна пошта для запитань щодо участі в Акції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

     2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-яка особа, яка є громадянином України, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років та яка виконала усі дії необхідні для участі в Акції, зазначені в пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

               2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.1.1. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.1.2. особи, що не є громадянами України;

2.1.3. особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Період проведення Акції – Акція проводиться у період з 12 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року (включно).

3.2. Місце (територія) проведення Акції – Україна, Запорізька та Дніпропетровська області.

3.3. Період проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням, самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором раніше.

                                                                            4. Призовий фонд акції

               4.1. Призовий фонд Акції формується Організатором самостійно, на власний розсуд. Якісні, кількісні та інші, в тому числі, технічні характеристики призів визначаються Організатором.

               4.2. Призовий фонд Акції складається з Призів:

                   1. Телевізор JVCLT40MU580, тип – LED, діагональ екрану 40''.

                   2. Телевізор SamsungUE50NU7002UXUA, тип – LED, діагональ екрану 50''.

4.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п. 4.2. Правил кількість призів.

               4.4. Зобов’язання Організатора щодо видачі Призів обмежена виключно кількістю Призів, визначеною п 4.2. Правил.

               4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір та інші характеристики), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.  

4.6. Заміна Призів Призового фонду Акції будь-яким іншим благом, у тому числі грошовим еквівалентом, не допускається.

               4.7. Оподаткування осіб які отримали у власність Призи проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали Призи, відповідно до вимог чинного законодавства України.

               4.8. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 8.1 цих Правил.

                                              5. Порядок участі в Акції, визначення особи Учасником Акції

               5.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно виконати усі наступні дії:

5.1.1. У період проведення Акції, зробити покупку у торговій точці, що здійснює діяльність з використанням торговельної марки “АПЕЛЬМОН” (перелік торгових точок (магазинів) наведено у додатку № 1 до цих Правил), на суму, що дорівнює або перевищує суму 150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень 00 копійок) та отримати Анкету учасника “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН” (далі – Анкета учасника).

5.1.2. Заповнити усі поля Анкети учасника та опустити заповнену Анкету учасника до акційної скриньки. Акційні скриньки розміщені у кожній торговій точці, вказаній у додатку № 1 до цих Правил.

5.2. Особа, яка виконала умови пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 Правил, автоматично набуває статусу Учасника Акції та тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

5.3. Особа, що набула статус Учасника Акції, тим самими надає свою згоду на те, що її персональні дані, фото- і відеоматеріали з її участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, у тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

5.2. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою даних, наданих Учасником у Анкеті учасника, паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків Учасника.

                                                              6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Учасник Акції має право.

6.1.1. ознайомитись з офіційними правилами Акції;

6.1.2. брати участь у Акції в порядку, визначеному даними Правилами;

6.1.3. отримати інформацію про зміну Правил Акції;

6.1.4. відмовитись від участі у Акції у будь-який час до її завершення.

6.2. Учасник Акції зобов’язується.

6.2.1. виконувати умови Правил Акції;

6.2.2. у випадку визначення Учасника Акції таким, що має право на отримання Призу, виконати усі необхідні для цього дії, зазначені в розділі 9 цих Правилах

6.3. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил (у тому числі механізму, порядку та строків проведення Акції, отримання Призів, ненадання документів у порядку та у строки встановлені пп. 9.4.1, 9.4.2 Правил та ін.) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

                                                       7. Права та обов’язки Організатора Акції

7.1. Організатор Акції користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та діючим законодавством України.

7.2. Організатор Акції має право:

7.2.1. відмовити у видачі Призу Учаснику, який не виконав усі умови цих Правил правильно та у повному обсязі;

7.2.2. відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил;

7.2.3. для оформлення документів (у т.ч. супровідних, бухгалтерських, податкових), пов’язаних з видачою Призу, запитувати в Учасника Акції, який здобув право на отримання Призу, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер мобільного телефону такого Учасника Акції ;

7.2.4. у випадку відмови Учасника Акції від пред’явлення Організатору Акції документів визначених пп. 7.2.3 Правил, незалежно від причин відмови, Організатор має право відмовити у видачі Призу Акції такому Учаснику;

7.2.5. відмовити Учаснику у видачі Призу, у випадках зазначених у розділі 10 цих Правил.

7.3. Організатор зобов’язаний.

7.3.1. провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції;

7.3.2. видати Призи Переможцям Акції, що виконали усі умови цих Правил;

7.3.3. повідомляти Учасників Акції про зміну Правил Акції.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних;

- за технічні проблеми, пов’язані з передачею даних при використанні каналів зв’язку, що використовуються під час проведення Акції;

- неотримання Переможцями Акції Призів з обставин, що не залежать від Організатора, а також з підстав зазначення Учасником Акції неправильної (неправдивої) інформації у Анкеті учасника.

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальність за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів обставини.

7.6. Організатор Акції не несе відповідальність за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Призів Акції, передбачених цими Правилами, у разі коли Учасник Акції, що здобув право на отримання такого Призу, не звернувся за призом, а також у разі відсутності Учасника Акції чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання призу впродовж строку, передбаченого в цих Правилах.

7.7. Призи надаються Організатором Акції лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Призу, усіх вимог передбачених цими Правилами.

                                                       8. Способи та порядки інформування Учасників Акції.

               8.1. Інформування Учасників Акції, осіб які бажають стати Учасником Акції, Партнерів та будь-яких інших третіх осіб про умови участі, зміни періоду проведення Акції, призового Фонду Акції та/або інші зміни здійснюються Організатором шляхом їх розміщення (опублікування) на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет, за адресою: www.apelmon.ua.

                8.2. Результати Розіграшів Призів серед Учасників Акції розміщуються у день Розіграшу на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет, за адресою: www.apelmon.ua.

                                   9. Порядок визначення переможців Акції та отримання призів.

9.1. Розіграш Призів серед Учасників Акції відбудеться 04 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв., на території магазину “АПЕЛЬМОН”, розташованого за адресою: Україна, місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, будинок 69.

9.2. Для проведення Розіграшу та підведення його підсумків Організатор створює Комісію у складі представників Організатора та Партнерів Акції. Комісія у своїх діях керується чинним законодавством України та затвердженими Правилами проведення Розіграшу призів за Рекламною Акцією “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН” і несе відповідальність за їх дотримання.

9.3. Визначення Переможців Акції.

9.3.1. визначення серед Учасників Акції Переможців, які одержали право на отримання Призів (надалі - Переможці), проводиться Організатором з застосуванням барабану для розіграшу, у який буде поміщено усі Анкети учасників, заповнені та передані Організатору у порядку пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 цих Правил;

9.3.2. ведучий, після початку розіграшу Призів, у довільному порядку, перемішує в барабані для розіграшу Анкети учасників, після чого, без вибору, виймає одну випадкову Анкету, яка стає виграшною, а Учасник Акції вказаний у анкеті визнається Переможцем;

9.3.3. процедура визначення Переможця повторюється у кількості, що відповідає кількості призів, встановлених п. 4.2. цих Правил (по одному Переможцю на один Приз);

9.3.4 Для кожного визначення Переможця проводиться відеофіксація, яка розміщується у вільному доступі на офіційних сторінках Організатора.

9.4. Отримання Призу.

9.4.1. присутній під час Розіграшу Учасник Акції, якого визнано Переможцем, після закінчення розіграшу, для звірки даних зазначених у Анкеті учасника та вручення Призу, надає Організатору документи визначені у п. 5.2 Правил;

9.4.2. Відсутній під час Розіграшу Учасник Акції, якого визнано Переможцем, протягом п’яти робочих днів після опублікування результатів розіграшу, для звірки даних зазначених у Анкеті учасника та вручення Призу, повинен звернутися до Організатора та надати йому документи визначені у п. 5.2 Правил;

9.4.3. У разі, якщо документи Учасника Акції відповідають даним зазначеним у виграшній Анкеті учасника, Організатор передає у власність Переможця Приз. Передача Призу здійснюється Організатором за актом приймання-передачі.

9.4.4. у випадку невиконання Учасником Акції, якого визнано Переможцем та який не був присутнім під час Розіграшу вимог п. 9.4.2 Правил, такий Учасник втрачає право на отримання Призу.

9.5. За результатами Розіграшу Комісія:

- перевіряє чи відповідають дані документів наданих Учасником Акції даним, зазначеним у виграшній Анкеті учасника;

- Складає протокол Розіграшу у якому фіксує результати Розіграшу та дані Учасників акції яких визнано Переможцями.

9.6. Учасник Акції не має права передавати свої права, пов’язані з участю у Акції, третім особам.

9.7. Один Учасник Акції може виграти тільки один із Призів Призового фонду Акції.

10. Інші умови

               10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил.

10.2. Усі результати Акції та Рішення Організатора з будь-яких питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку передбаченому в п. 8.1 Правил.

10.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Учасникам Акції у випадку якщо:

10.4.1. Учасник Акції зробив покупку не у Період проведення Акції, зазначений у п. 3.1 Правил;

10.4.2. дані документів Учасника Акції не відповідають інформації внесеній до Анкети Учасника;

10.4.3. Учасник Акції надав Організатору не всю інформацію, передбачену даними Правилами;

10.4.4. Учасник Акції порушив інші положення цих Правил. та/або інших вимоги чинного законодавством України, що стосуються правил та порядку проведення Акції;

10.4.5. у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.

10.5. З моменту отримання за актом приймання-передачі Переможцем Призу, останній несе ризик його випадкового знищення, втрати або псування. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого Призу Переможцем Акції.

10.6. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

               10.7. Зобов’язання Організатора відносно якості Призів, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.

10.8. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі Анкети, а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила та вимоги чинного законодавства України.

               10.9. Якщо з будь-якої причини будь-яка частина даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані технічними несправностями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією та/або з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності та належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

               10.10. Усі Учасники Акції самостійно оплачують усі витрати понесені ними у зв‘язку з їх участю в Акції.  

10.11. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Призу, такий Учасник Акції втрачає право на отримання відповідного Призу від Організатора.

11. Персональні дані

               11.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції та отриманням Призу.

11.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані, а саме: ПІБ, поштова адреса, адреса електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

               11.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду Організатору Акції:

- на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші данні, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (надалі – Персональні дані), з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);

- на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

Обробка Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

11.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

               11.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

               11.6. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

                                                                       

Наверх

Гаряча лінія:

0800-40-50-30

 

Центральний офіс

Вул. Патріотична, 86

+38 (061) 233-21-02