Menu

A+ A A-

АНКЕТА УЧАСНИКА

                                                                                              Додаток № 1 до ПРАВИЛ

проведення Рекламної Акції

“ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”

АНКЕТА УЧАСНИКА

Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”

Я,____________________________________________________________________________________________

                                                                                       (прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________________________________________________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________________________,

             (номер телефону)

  1. 1.Погоджуюсь на участь у Рекламній Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН” та підтверджую факт ознайомлення з Офіційними Правилами Акції і підписанням цієї анкети; повідомляю про свою повну, безумовну згоду з Правилами опублікованими на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет, за адресою: .;
  1. 2.Обізнаний про те, що у порядку проведення Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”, на підставі Подарункової карти № ___________ я маю право на отримання Призу від Організатора Акції у розмірі _______________________________________________________ гривень;
  1. 3.Даю згоду Організатору Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН” на обробку та зберігання моїх персональних даних, наданих мною у зв’язку з участю у даній Акції , в повному обсязі та у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених Правилами Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”, з моїми персональними даними. Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у порядку передбаченому чинним законодавством України;
  1. 4.Даю згоду на безоплатне використання моїх персональних даних, у тому числі але не виключно, імені, прізвища та зображення у вигляді фото-відеоматеріалів, які створюються Організатором або на його замовлення, в рамках проведення Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”, інтерв’ю або інших матеріалів за моєю участю, з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі, але не обмежуючись, правом публікації в засобах масової інформації, розміщенням в мережі Інтернет, будь-яких друкованих виданнях та матеріалах, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не оплачуватиметься та не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою;
  1. 5.Надання мною цієї згоди розглядається Організатором Акції у розумінні приписів ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”;

_________________                                                     ____________________________                 (дата заповнення анкети)                                                                                                                                                     (підпис Учасника)

                       

                                                                                     

Наверх

Гаряча лінія:

0800-40-50-30

 

Центральний офіс

Вул. Патріотична, 86

+38 (061) 233-21-02