Menu

A+ A A-

Правила Рекламна Акція

                                                                                                              Затверджено Рішенням Організатора

     від 01 грудня 2020 року

                     

ПРАВИЛА

проведення Рекламної Акції “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН”

1. Загальні положення

1.1. Рекламна Акція “ПОДАРУНКОВА КАРТА ВІД АПЕЛЬМОН” (надалі Акція) – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між Організатором та Учасниками Акції, у результаті яких останні, у порядку визначеному цими Правилами, мають можливість одержати право на отримання Призів.

Призом вважається грошова сума, визначена у ПОДАРУНКОВІЙ КАРТЦІ, яка видається Організатором Учаснику, згідно з умовами, визначеними цими Правилами.  

1.2. Акція проводиться у відповідності та на умовах визначених цими Правилами (надалі – Правила).

                1.3. Організатором і виконавцем Рекламної Акції “РОЗІГРАШ ВІД АПЕЛЬМОН” є фізична особа Рахімі Вахід Рахман, місцезнаходження: 69071, м. Запоріжжя, вул. Кутузова, буд. 2, кв. 55, (надалі – Організатор Акції або Організатор).

1.4. Інформаційні Партнери Акції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПЕЛЬМОН ПРАЙМ”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПЕЛЬМОН”.

1.5. Акція є рекламною і проводиться з метою популяризації та реклами торговельної марки “АПЕЛЬМОН” та привернення уваги потенційних покупців до операторів ринку, що реалізують товари з використанням торговельної марки “АПЕЛЬМОН”.

1.6. Отримання призів Акції не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь у Акції.

1.7. Ця Акція проводиться на безоплатній основі. Організатор витрачає на проведення Акції виключно власні кошти.

1.8. Затверджені Організатором Права розміщені на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою: www.apelmon.ua.

1.9 Телефон інформаційної лінії Організатора: 0800-405030. Дзвінки з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв’язку України безкоштовні. Електронна пошта для запитань щодо участі в Акції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

     2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-яка особа, яка є громадянином України, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років та яка виконала усі дії для участі в Акції, передбачені цими Правилами (надалі – Учасник або Учасники).

               2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.1.1. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.1.2. особи, що не є громадянами України;

2.1.3. особи, які не відповідають вимогам або не виконують умови цих Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться Організатором у період з 28 грудня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно).

3.2. Місце (територія) проведення Акції – Україна, Запорізька область.

3.3. Період проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням, самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором раніше.

                                                                            4. Призовий фонд акції

               4.1. Призовий фонд Акції формується Організатором самостійно, на власний розсуд. Якісні кількісні та інші характеристики призів визначаються Організатором.

               4.2. Загальний призовий фонд Акції становить 550 000,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень) та складається з Призів:

- Подарункова карта з грошовим призом 10,00 грн. (десять гривень) - 5500 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 20,00 грн. (двадцять гривень) - 1000 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 50,00 грн. (п’ятдесят гривень) - 200 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 100,00 грн. (сто гривень) - 150 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 500,00 грн. (п’ятсот гривень) - 100 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) - 50 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень) - 30 шт.;

- Подарункова карта з грошовим призом 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) - 20 шт.;

4.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п. 4.2. Правил кількість Призів.

               4.4. Зобов’язання Організатора щодо видачі Призів обмежена виключно кількістю Призів, визначеною п 4.2. Правил.

               4.5. Зовнішній вигляд ПОДАРУНКОВИХ КАРТ (розмір, колір та інші характеристики), зазначені на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних ПОДАРУНКОВИХ КАРТ.  

4.6. Заміна Призів Акції будь-яким іншим матеріальним благом не допускається.

               4.7. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 8.1 цих Правил.

                                              5. Порядок участі в Акції, визначення особи Учасником Акції

               5.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно виконати усі наступні дії:

5.1.1. У період проведення Акції, зробити покупку у торговій точці, що здійснює діяльність з використанням торговельної марки “АПЕЛЬМОН” (перелік торгових точок (магазинів) наведено у додатку № 1 до цих Правил), на суму, що дорівнює або перевищує суму 500,00 грн. (п’ятсот гривень) та отримати у касира ПОДАРУНКОВУ КАРТУ.

5.2. Особа, яка отримала ПОДАРУНКОВУ КАРТУ, набуває статусу Учасника Акції.

5.4. Ідентифікація Учасників здійснюється Організатором Акції за персональними даними, внесеними Учасником до анкети Учасника Акції.

                                                              6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Учасник Акції має право:

6.1.1. ознайомлюватися з офіційними правилами Акції;

6.1.2. брати участь в Акції у порядку, визначеному цими Правилами;

6.1.3. отримувати інформацію про зміну Правил Акції;

6.1.4. відмовитись від участі у Акції у будь-який час до її завершення.

6.2. Учасник Акції зобов’язується:

6.2.1. виконувати умови Правил Акції;

6.2.2. у разі набуття Учасником Акції права на отримання Призу, виконати усі необхідні для цього дії, зазначені в розділі 9 цих Правилах

6.3. Порушення Учасником Акції умов цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил (у тому числі механізму, порядку та строків проведення Акції, отримання Призів, ненадання документів та інформації у порядку та у строки встановлені пунктами 9.3, 9.5, 9.6 Правил та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Призу. При цьому, така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

                                                       7. Права та обов’язки Організатора Акції

7.1. Організатор Акції користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та діючим законодавством України.

7.2. Організатор Акції має право:

7.2.1. відмовити у видачі Призу Учаснику, який не виконав усі умови цих Правил правильно та у повному обсязі;

7.2.2. відмовити у видачі Призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил;

7.2.3. для оформлення документів, пов’язаних з видачою Призу, запитувати в Учасника Акції, у якого є право на отримання Призу, його паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (з виготовленням їх фотокопій), номер телефону або інший засіб зв’язку такого Учасника Акції;

7.2.4. у випадку відмови Учасника від пред’явлення Організатору Акції документів визначених пп. 7.2.3 Правил, незалежно від причин відмови, Організатор має право відмовити у видачі Призу такому Учаснику;

7.2.5. відмовити Учаснику у видачі Призу, у випадках зазначених у розділі 10 цих Правил.

7.3. Організатор зобов’язаний.

7.3.1. провести Акцію у відповідності з даними Правилами;

7.3.2. видати Призи Учасникам Акції, що виконали усі умови цих Правил;

7.3.3. повідомляти Учасників про зміну Правил Акції.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних;

- неотримання Учасниками Акції Призів з обставин, що не залежать від Організатора, а також з підстав зазначення Учасником Акції неправильної (неправдивої) інформації.

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальність за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

7.6. Організатор Акції не несе відповідальність за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у тому числі, стосовно видачі Призів, передбачених цими Правилами, у разі коли Учасник Акції, що здобув право на отримання такого Призу, не звернувся за отриманням Призу у строк встановлений п. 9.3 Правил.

7.7. Призи надаються Організатором Акції лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Призу, усіх вимог передбачених цими Правилами.

                                                       8. Способи та порядки інформування Учасників Акції.

               8.1. Інформування Учасників Акції, осіб які бажають стати Учасником Акції, Партнерів та будь-яких інших третіх осіб про умови участі, зміни періоду проведення Акції, призового Фонду Акції та/або інші зміни здійснюються Організатором шляхом їх розміщення (опублікування) на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет, за адресою: www.apelmon.ua.

                                                                               9. Порядок отримання Призів.

9.1. Для визначення суми Призу Учаснику Акції необхідно стерти захисне покриття на ПОДАРУНКОВІЙ КАРТІ та звернутися за отриманням Призу до касира та/або керуючого магазину, які є належними представниками Організатора.

9.2. Учасник акції, який звернувся до Організатора за отриманням Призу тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну, безумовну згоду з ними та надає свою згоду на те, що його персональні дані, фото- і відеоматеріали з його участю, які створюються Організатором або на його замовлення в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, у тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет, без виплати будь-якої винагороди Учаснику. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

9.3. Видача Призів Учасникам Акції проводиться Організатором у робочі години, протягом дії Акції: - з 28 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно). Робочими годинами за цим пунктом є період часу з 08 год. 00 хв. по 22 годину 00 хв.

9.4. Видача Призу Учаснику здійснюється Організатором Акції в магазині у якому Учасником була отримана ПОДАРУНКОВА КАРТА;

9.5. Для отримання Призу Учасник Акції заповнює анкету Учасника Акції, зразок якої наведено Додатку № 1 до цих Правил;

9.6. після виконання Учасником п. 9.5 Правил Організатор передає у власність Переможця Приз. Передача Призу здійснюється Організатором особисто або його уповноваженими представниками.

9.6.1. у випадку невиконання Учасником Акції, умов п. 9.5 Правил та/або незгодою з умовами п. 9.2 Правил, такий Учасник втрачає право на отримання Призу.

9.6. Учасник не має права передавати свої права, пов’язані з участю у Акції, третім особам.

10. Інші умови

               10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил.

10.2. Усі результати Акції та Рішення Організатора з будь-яких питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку передбаченому в п. 8.1 Правил.

10.4. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Призів Учасникам Акції у випадку якщо:

10.4.1. Учасник Акції звернувся до Організатора за отриманням Призу не у строк та час, визначені у п. 9.3 цих Правил;

10.4.2. Учасник Акції надав Організатору не всю інформацію, передбачену Правилами;

10.4.3. Учасник Акції порушив положення цих Правил та/або вимоги законодавства України, що стосуються порядку проведення Акції;

10.4.4. У Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції Учасника.

10.5. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

               10.8. Організатор залишає за собою право визнати недійсною ПОДАРУНКОВУ КАРТУ та право на участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює Подарункові карти або отримує вигоду від їх підроблення або діє порушуючи дані Правила та вимоги чинного законодавства України.

               10.9. Якщо з будь-якої причини, будь-яка частина даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані технічними несправностями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією та/або з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності та належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції.

               10.10. Оподаткування доходу осіб, які отримали у власність Призи, проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Податковим Кодексом України визначено, що:

-          платником податку є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи (пп. 162.1.1. ст. 162 ПУ України);

-          до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку включаються пасивні доходи у вигляді виграшів та призів (пп. 164.2.8. ст. 164 ПУ України);

-          Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1. ст. 168 ПУ України).

-          Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків (ст. 18 ПК України).

 1. 11.Організатор Акції, не є податковим Агентом Учасника який отримав Приз.

10.12. Учасники Акції самостійно оплачують усі витрати понесені ними у зв‘язку з їх участю в Акції.

                                                                                              11. Персональні дані

               11.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з участю в Акції та отриманням Призу.

                11.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду Організатору Акції:

- на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, а також інші данні, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (надалі – Персональні дані), з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);

- на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

Обробка Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи особистого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

11.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

               11.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

               11.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

                                                              

12. Адреси торгових точок, що приймають участь у акції

 1. вул. АВАЛІАНІ, 1, м. Запоріжжя;
 2. вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 12, м. Запоріжжя;
 3. вул. БОЧАРОВА, 15, м. Вільнянськ;
 4. вул. ВІЙСЬКБУД, 69-А, м. Запоріжжя;
 5. вул. ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 48, м. Запоріжжя;
 6. вул. ДОБР. БАТАЛЬОНІВ, 79, м. Запоріжжя;
 7. вул. ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ, 76, м. Запоріжжя;
 8. вул. ЕЛЕКТРИЧНА, 245, м. Запоріжжя;
 9. вул. КІРОВА, 196, смт. Кушугум,
 10. вул. КОСМІЧНА, 19, м. Запоріжжя;
 11. вул. ЛАДОЗЬКА, 10-А, м. Запоріжжя;
 12. вул. ЛЕОНОВА, 9, м. Запоріжжя;
 13. вул. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 23 смт. Томаківка,
 14. вул. МАГІСТРАЛЬНА, 92, м. Запоріжжя;
 15. вул. МАТРОСОВА, 25, м. Запоріжжя;
 16. вул. МИРУ, 66-А, смт. Балабине,
 17. вул. МОЛОДІЖНА, 71-Б, м. Енергодар,
 18. вул. МОТОРОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 58, м. Запоріжжя;
 19. вул. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА, 6, м. Запоріжжя;
 20. вул. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 12-В, м. Запоріжжя;
 21. вул. ПАРАМОНОВА, 4, м. Запоріжжя;
 22. вул. ПОЛЯКОВА, 17, м. Запоріжжя;
 23. площа ПРОФСПІЛОК, 3, м. Запоріжжя;
 24. вул. РУСТАВІ, 1-Д, м. Запоріжжя;
 25. вул. СЕРГІЯ СИНЕНКА, 53, м. Запоріжжя;
 26. пр. СОБОРНИЙ, 208, м. Запоріжжя;
 27. вул. ТРЕГУБЕНКА, 8, м. Запоріжжя;
 28. вул. УКРАЇНСЬКА, 4-Б, смт. Чернігівка,
 29. вул. ЧЕРВОНА, 34, м. Запоріжжя;
 30. бульвар ШЕВЧЕНКА, 69, м. Запоріжжя;
 31. вул. ШКІЛЬНА, 18-А, м. Запоріжжя;
Наверх

Гаряча лінія:

0800-40-50-30

 

Центральний офіс

Вул. Патріотична, 86

+38 (061) 233-21-02